Studie- en adviesbureau energie & veiligheid

Blowerdoortesten

Door middel van een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting kan de luchtdichtheid van een gebouw bepaald worden. Tijdens deze test wordt met een speciale ventilator een bepaalde overdruk/onderdruk gegenereerd op het gebouw tot een drukverschil van 50 Pa. Deze ventilator wordt in een buitendeur of raam geplaatst en zal meer of minder debiet moeten leveren naargelang er meer of minder lekken aanwezig zijn.

Waarom een blowerdoortest laten uitvoeren?

Opsporen van luchtlekken:

Indien u bij een nieuwbouw een blowerdoortest laat uitvoeren na lucht- en winddichte afwerking, kunnen bepaalde lekken aan het licht komen welke op dat moment nog kunnen aangepakt worden. Dit is meestal minder of niet meer mogelijk na volledige afwerking.

Verbetering van E-peil en jaarlijks netto energieverbruik in kader van EPB:

De luchtdichtheid die forfaitair in de EPB-software wordt ingerekend, is zeer ongunstig. Met de geldende normen en huidige bouwtechnieken zullen ongeoorloofde luchtlekken veel lager liggen dan aangenomen. Enkel op basis van een officieel blowerdoorverslag mag de EPB-verslaggever de luchtdichtheid in de EPB-software aanpassen. Indien tijdens de bouw voldoende rekening wordt gehouden met luchtdichte afwerking, kan dit leiden tot een daling van het E-peil tot meer dan 8 punten.

Voor het verkrijgen van een passiefhuiscertificaat:

Om een woning als passiefhuis te kunnen laten certificeren moet een bepaalde luchtdichtheid aangetoond worden aan de hand van een blowerdoortest. De gemeten luchtdichtheid moet ook voldoende laag zijn om te voldoen aan de strenge passiefhuisnorm (v50 < 0,6 m³/hm²)


PL-Consult bvba
Ing. Peter Van de Velde
Brouwershuis 19
3582 Koersel
België

011 45 16 22
0478 81 25 50
peter@plconsultbvba.be

ondernemingsnummer:
BE 0894.153.621


  • Verplichte keuring van riolering en afvoer afvalwater bij nieuwbouw en grondige verbouwingen sinds juli 2011.
  • PL Consult bvba nu ook erkend als ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
  • Veiligheidscoördinatie reeds vanaf €350.
  • EPB-verslaggeving reeds vanaf €300.