Studie- en adviesbureau energie & veiligheid

EPB-verslaggeving

Wanneer van toepassing?

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse EPB-regelgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat) van kracht. Dit impliceert dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald minimaal isolatie niveau (K45) en globaal maximum energieverbruik (E100) moet halen. Met andere woorden elke bouwaanvraag moet vanaf nu aan de EPB-eisen voldoen.

Wat doet PL Consult bvba?

Voor de start van de bouwwerken:

Na een kennismakend gesprek maakt PL Consult bvba een voorberekening op basis van de ingediende plannen, lastenboeken en andere gegevens die tijdens het gesprek naar boven zijn gekomen. Met deze berekening trachten wij een realistisch beeld te krijgen van het K- of E-peil en geven we advies bij eventuele problemen. Het verslag bevat ook een ventilatieplan met de vereiste toevoer-, doorstroom- en afvoeropeningen naargelang het gekozen ventilatiesysteem

Ten laatste 8 dagen voor de start van de werken dienen wij de startverklaring in. Zodoende wordt uw project bij de energieprestatiedatabank van de overheid aangemeld. Dit is verplicht voor iedere bouw of verbouwing waarvoor EPB-voorschriften van kracht zijn.

Tijdens de bouwwerken:

PL Consult bvba neemt nota van iedere gemelde wijziging in bv. materiaalkeuze en zal tussentijds rapporteren en bijsturen indien nodig. Het is ten stelligste aangeraden om elke afwijking van het voorberekeningsverslag tijdig te melden. Op die manier kunnen eventuele tekortkomingen en de daarbij horende boetes vermeden worden.

Na het beëindigen van de bouwwerken:

Ten laatste 6 maanden na het betrekken van uw woning wordt een eindverslag opgemaakt volgens de reële situatie. Op dit moment moet uw woning aan alle EPB-eisen voldoen (E-peil, K-peil, Umax en/of Rmin, ventilatie, ... afhankelijk van het dossier). De "As Built" gegevens worden in de EPB-software ingegeven en ingediend in de energieprestatiedatabank van de overheid. Hieruit wordt het energieprestatiecertificaat gegenereerd en blijft voor een periode van 10 jaar geldig.


PL-Consult bvba
Ing. Peter Van de Velde
Brouwershuis 19
3582 Koersel
België

011 45 16 22
0478 81 25 50
peter@plconsultbvba.be

ondernemingsnummer:
BE 0894.153.621


  • Verplichte keuring van riolering en afvoer afvalwater bij nieuwbouw en grondige verbouwingen sinds juli 2011.
  • PL Consult bvba nu ook erkend als ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
  • Veiligheidscoördinatie reeds vanaf €350.
  • EPB-verslaggeving reeds vanaf €300.