Studie- en adviesbureau energie & veiligheid

Veiligheidscoördinatie

Wanneer van toepassing?

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk.

Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen of particuliere woningbouw is NIET afgeschaft, zoals vaak ten onrechte wordt beweerd


Aanstelling coördinator

Werven kleiner dan 500 m²:

Voor werven kleiner dan 500 m² (bv. particuliere woningen) is het de architect die de veiligheidscoördinator moet aanstellen. Indien er geen architect is moet de aannemer de veiligheidscoördinator aanstellen. Indien de opdrachtgever een werkgever is dan is het de opdrachtgver zelf die de veiligheidscoördinator aanstelt.

Werven groter van 500 m²:

Voor werven groter dan 500 m² (bv. appartementsblok) stelt de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming) de veiligheidscoördinator aan.

Wat doet PL Consult bvba?

Voor de start van de bouwwerken:

PL Consult bvba zal vóór de start van de werken een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen (VGP) zodat aannemers deze informatie kunnen verwerken in hun technische en organisatorische keuzen.

Tijdens de bouwwerken:

PL Consult bvba controleert regelmatig de werken (in het bijzonder de beginselen van de preventie, evenals de implementatie van de bepalingen van het veiligheid- & gezondsheidsplan) en houdt dit bij in een coördinatiedagboek en/of via werfverslagen.

Na het beëindigen van de bouwwerken:

Na de werken bezorgt PL Consult bvba U een postinterventiedossier (PID) met as built gegevens alsook de maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- en/of verbouwingswerken.


PL-Consult bvba
Ing. Peter Van de Velde
Brouwershuis 19
3582 Koersel
België

011 45 16 22
0478 81 25 50
peter@plconsultbvba.be

ondernemingsnummer:
BE 0894.153.621


  • Verplichte keuring van riolering en afvoer afvalwater bij nieuwbouw en grondige verbouwingen sinds juli 2011.
  • PL Consult bvba nu ook erkend als ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
  • Veiligheidscoördinatie reeds vanaf €350.
  • EPB-verslaggeving reeds vanaf €300.